Zaloguj / Zarejestruj
Dodaj obiekt

Krynicki Szlak Cerkwi Łemkowskich

Krynicki Szlak Cerkwi Łemkowskich

Krynica-Zdrój położona jest w bardzo ciekawym etnograficznie rejonie. To tutaj przez wieki, obok Polaków żyli Łemkowie, Rusini wyznania prawosławnego i greckokatolickiego, spokrewnieni z ukraińskimi góralami. Do dziś w Krynicy-Zdroju znajduje się duże skupisko ludności łemkowskiej, a sama okolica pełna jest pamiątek po nich. Są to przede wszystkim charakterystyczne cerkwie łemkowskie, które można podziwiać poruszając się trasą szlaku cerkwi łemkowskich. W samym mieście obejrzeć można aż trzy łemkowskie cerkwie. Najstarszą z nich jest murowana cerkiew grekokatolicka pw. św. Piotra i Pawła, zbudowana w II poł. XIX w., w której zachowały się XIX-wieczne ołtarze boczne. Prócz niej w mieście wznosi się niewielka drewniana, XIX-wieczna cerkiew pw. Opieki Najświętszej Marii Panny.

Dziś nie ma już znaczenia kultowego, służy jedynie turystom. Prócz wymienionych cerkwi, szlak obejmuje także szereg okolicznych miejscowości, które również pochwalić się mogą czynnymi i nieczynnymi cerkwiami łemkowskimi. Znaleźć je można w Bereście, w Polanach, w Piorunce, w Czyrnej, w Mochnaczce i  Mochnaczce-Niżnej, Muszynce, Tyliczu, Powroźniku, Szczawniku. Najstarsza z nich, pochodząca z początku XVII w. znajduje się w Powroźniku. Cerkwie te są wspaniałym dziedzictwem oraz pamiątką po wiekach pokojowego współistnienia w tym rejonie kilku nacji, którym udało się stworzyć niezwykle barwną kulturę.